Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK987
Název záměru: Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéKukleny
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéPlačice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2022 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENDETA a. s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 27963314
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.11.2020
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: HKK987_oznameni.zip (94521 kB) - 13.10.2020 14:06:51
Informace o oznámení: HKK987_infOznam.pdf (136 kB) - 13.10.2020 14:06:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: HKK987_zjistovaci.pdf (238 kB) - 24.11.2020 12:33:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK987_infZjistovaci.pdf (162 kB) - 24.11.2020 12:33:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýHradec KrálovéMagistrát města Hradce Králové
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 29.05.2022
Text dokumentace: HKK987_dokumentace.pdf (5814 kB) - 29.04.2022 09:26:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: grafické, tabelární přílohy
HKK987_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (161256 kB) - 29.04.2022 09:26:02
Informace o dokumentaci: HKK987_infDokumentace.pdf (155 kB) - 29.04.2022 09:08:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: