Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC002
Název záměru: Stáje pro chov mléčného a masného skotu Mysletín, okr. Č. Budějovice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceLedeniceZborov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2003 11:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO-HOCHSTAFFL s.r.o., Č. Budějovice
IČO oznamovatele: 60712414
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Zenklová Lenka Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC002_oznameni.doc (21 kB) - 31.01.2002 15:10:24
Informace o oznámení: JHC002_infOznam.doc (58 kB) - 04.02.2002 10:04:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC002_zjistovaci.doc (80 kB) - 19.04.2002 07:51:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Zenklová Lenka Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC002_dokumentace.doc (211 kB) - 11.07.2002 07:05:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC002_infDokumentace.doc (62 kB) - 11.07.2002 07:05:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC002_posudek.doc (693 kB) - 15.10.2002 11:39:22
Informace o posudku: JHC002_infPosudek.doc (53 kB) - 15.10.2002 11:40:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC002_inf1VP.doc (53 kB) - 15.10.2002 11:41:42
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC002_zaveryStan.doc (112 kB) - 17.01.2003 11:14:34
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: