Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1019
Název záměru: Modernizace chovu prasat – Jeníčkova Lhota
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborChotovinyJeníčkova Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.09.2022 09:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01, Benešov
IČ oznamovatele: 46356142
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 21.05.2022
Text dokumentace: JHC1019_dokumentace.pdf (10009 kB) - 20.04.2022 13:51:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC1019_infDokumentace.pdf (159 kB) - 20.04.2022 13:51:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2022
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC1019_posudek.zip (3107 kB) - 14.09.2022 09:11:38
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC1019_inf1VP.pdf (156 kB) - 06.06.2022 09:20:00
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC1019_zapis1VP.pdf (123 kB) - 14.09.2022 09:11:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC1019_zaveryStan.pdf (305 kB) - 14.09.2022 09:13:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: