Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC844
Název záměru: AISIN - nové parkoviště
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekPísekPísek
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2017 12:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AISIN Europe Manufacturing Czech, s.r.o.
IČO oznamovatele: 26052377
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 06.12.2017
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Text oznámení záměru: JHC844_oznameni.pdf (15643 kB) - 06.11.2017 09:17:55
Informace o oznámení: JHC844_infOznam.pdf (312 kB) - 06.11.2017 09:17:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC844_zjistovaci.pdf (522 kB) - 19.12.2017 12:27:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Písek
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: