Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1184
Název záměru: Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovBlažoviceBlažovice
Jihomoravský krajBrno-venkovJiříkoviceJiříkovice
Jihomoravský krajBrno-venkovPonětovicePonětovice
Jihomoravský krajBrno-venkovŠlapaniceŠlapanice u Brna
Jihomoravský krajVyškovHolubiceHolubice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.12.2014 12:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2014
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1184_oznameni.zip (8591 kB) - 16.12.2014 18:25:59
Informace o oznámení: JHM1184_infOznam.doc (60 kB) - 04.11.2014 14:30:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1184_zjistovaci.pdf (383 kB) - 17.12.2014 12:40:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1184_infZjistovaci.pdf (383 kB) - 17.12.2014 12:40:56
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: