Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1538
Název záměru: „Terénní úpravy se změnou výškových poměrů, park Julius – Zastávka“, k. ú. Zastávka a k. ú. Rosice u Brna, okr. Brno-venkov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovRosiceRosice u Brna
Jihomoravský krajBrno-venkovZastávkaZastávka
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.09.2020 09:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DOTORE s.r.o., se sídlem Kopečky 196, 664 84 Zastávka
IČO oznamovatele: 06251986
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.09.2020
Zpracovatel oznámení: Vašíček Ladislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1538_oznameni.pdf (15207 kB) - 31.07.2020 10:49:04
Informace o oznámení: JHM1538_infOznam.pdf (180 kB) - 03.08.2020 16:09:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2020
Datum nabytí právní moci: 15.10.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1538_zjistovaci.pdf (286 kB) - 14.09.2020 09:53:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: