Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1146
Název záměru: Větrný park Bratříkovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaBratříkoviceBratříkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.07.2020 16:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno
IČ oznamovatele: 26268868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK1146_oznameni.pdf (871 kB) - 19.08.2008 06:56:25
Informace o oznámení: MSK1146_infOznam.rtf (294 kB) - 18.08.2008 07:44:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1146_zjistovaci.rtf (339 kB) - 24.09.2008 06:34:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1146_dokumentace.pdf (1075 kB) - 08.12.2008 09:00:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1146_infDokumentace.doc (87 kB) - 08.12.2008 09:00:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1146_posudek.pdf (227 kB) - 24.03.2009 14:20:46
Informace o posudku: MSK1146_infPosudek.doc (88 kB) - 24.03.2009 14:20:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1146_inf1VP.doc (94 kB) - 20.04.2009 12:06:39
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1146_zapis1VP.doc (49 kB) - 07.05.2009 08:50:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1146_zaveryStan.zip (734 kB) - 23.07.2015 13:31:12
Prodloužení stanoviska: MSK1146_prodlouzeniStan.pdf (270 kB) - 08.07.2020 16:31:11
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: