Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1265
Název záměru: Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2. Část
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekFrýdek
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekLískovec u Frýdku-Místku
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekŘepištěŘepiště
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaKunčice nad Ostravicí
Moravskoslezský krajOstrava-městoVratimovVratimov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2011 14:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: MSK1265_oznameni.pdf (953 kB) - 14.05.2009 08:19:43
Informace o oznámení: MSK1265_infOznam.rtf (274 kB) - 14.05.2009 08:19:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1265_zjistovaci.rtf (353 kB) - 23.06.2009 11:24:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1265_dokumentace.zip (74526 kB) - 10.08.2010 10:14:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1265_infDokumentace.rtf (284 kB) - 10.08.2010 10:01:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1265_posudek.pdf (5952 kB) - 25.03.2011 08:47:30
Informace o posudku: MSK1265_infPosudek.rtf (283 kB) - 25.03.2011 08:47:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1265_inf1VP.rtf (297 kB) - 11.04.2011 07:50:29
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1265_zapis1VP.rtf (318 kB) - 03.05.2011 11:23:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1265_zaveryStan.rtf (421 kB) - 30.06.2011 13:56:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: