Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP130
Název záměru: Pokračování těžby a rekultivace ložiska štěrkopísku Libčice nad Vltavou - Chýnov
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západLibčice nad VltavouChýnov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2018 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vratislav Matoušek, Tursko
IČ oznamovatele: 13306359
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP130_oznameni.doc (326 kB) - 19.05.2006 13:56:27
Informace o oznámení: MZP130_infOznam.doc (54 kB) - 19.05.2006 13:56:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP130_zjistovaci.doc (95 kB) - 19.05.2006 14:01:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP130_dokumentace.zip (15503 kB) - 19.05.2006 13:37:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP130_infDokumentace.pdf (167 kB) - 19.05.2006 13:52:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP130_posudek.doc (43 kB) - 04.12.2006 14:26:47
Informace o posudku: MZP130_infPosudek.pdf (3004 kB) - 04.12.2006 14:26:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP130_inf1VP.PDF (125 kB) - 21.12.2006 11:53:29
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP130_zapis1VP.pdf (675 kB) - 22.03.2007 09:50:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP130_zaveryStan.zip (946 kB) - 10.01.2018 13:40:06
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoObvodní báňský úřad Kladno
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: