Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP242
Název záměru: Pokračování těžby v lokalitě Hulín
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížHulínHulín
Zlínský krajKroměřížKroměřížBílany
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2020 09:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Skalky
Stonáč
Text oznámení záměru: MZP242_oznameni.zip (19514 kB) - 23.10.2008 08:50:17
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP242_vyhodnoceniNaturaOznameni.doc (2503 kB) - 23.10.2008 08:50:17
Informace o oznámení: MZP242_infOznam.pdf (150 kB) - 23.10.2008 08:50:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP242_zjistovaci.pdf (3009 kB) - 05.01.2009 10:39:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoObvodní báňský úřad Ostrava
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Hulín
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Kroměříž
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP242_dokumentace.zip (24587 kB) - 23.04.2009 08:03:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP242_infDokumentace.pdf (256 kB) - 23.04.2009 08:03:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP242_posudek.pdf (467 kB) - 27.08.2009 12:23:48
Informace o posudku: MZP242_infPosudek.pdf (1254 kB) - 27.08.2009 12:23:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP242_zaveryStan.zip (1208 kB) - 11.01.2018 13:10:07
Prodloužení stanoviska: MZP242_prodlouzeniStan.pdf (158 kB) - 19.02.2020 09:30:28
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: