Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP248
Název záměru: Lávka přes řeku Moravu v archeologickém parku Mikulčice a Kopčany včetně přístupových komunikací pro nemotorovou dopravu a pěší turistiku
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínMikulčiceMikulčice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2010 15:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČ oznamovatele: 70888337
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bosák Jaroslav Bc., RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Soutok - Tvrdonicko
Dotčené EVL: Soutok - Podluží
Text oznámení záměru: MZP248_oznameni.zip (75672 kB) - 23.01.2009 09:53:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: MZP248_infOznam.PDF (130 kB) - 23.01.2009 09:53:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP248_zjistovaci.zip (1955 kB) - 26.03.2009 09:02:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bosák Jaroslav Bc., RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP248_dokumentace.zip (78015 kB) - 07.10.2009 14:42:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP248_infDokumentace.doc (60 kB) - 07.10.2009 14:42:27
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP248_posudek.pdf (441 kB) - 04.03.2010 10:07:44
Informace o posudku: MZP248_infPosudek.pdf (59 kB) - 04.03.2010 10:07:44
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP248_zaveryStan.pdf (140 kB) - 18.05.2010 14:30:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: