Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP277
Název záměru: Nový dobývací prostor Selibice I a následná těžba štěrkopísků
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyLišanyLišany u Žatce
Ústecký krajLounyStaňkoviceSelibice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2010 11:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PÍSKY - J. Elsnic, spol. s r.o., K.H.Borovského 329, 439 42 Postoloprty
IČ oznamovatele: 63147939
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP277_dokumentace.pdf (5243 kB) - 27.08.2009 10:52:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP277_infDokumentace.doc (58 kB) - 27.08.2009 10:03:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP277_posudek.pdf (2733 kB) - 23.12.2009 13:11:46
Informace o posudku: MZP277_infPosudek.pdf (63 kB) - 23.12.2009 13:11:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP277_zaveryStan.pdf (143 kB) - 01.03.2010 11:01:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: