Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP305
Název záměru: „Nový biokotel K12 a turbína TG7“
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceŠtětíŠtětí I
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2011 12:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mondi Štětí a.s.
IČ oznamovatele: 26161516
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP305_oznameni.zip (1607 kB) - 15.06.2010 15:01:20
Informace o oznámení: MZP305_infOznam.pdf (77 kB) - 15.06.2010 15:01:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MZP305_zjistovaci.zip (1616 kB) - 03.09.2010 13:46:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP305_dokumentace.zip (11222 kB) - 08.11.2010 10:07:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP305_infDokumentace.pdf (75 kB) - 08.11.2010 10:07:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP305_posudek.pdf (1186 kB) - 18.03.2011 10:58:28
Informace o posudku: MZP305_infPosudek.pdf (59 kB) - 18.03.2011 10:58:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP305_inf1VP.pdf (58 kB) - 18.04.2011 11:58:35
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP305_zapis1VP.pdf (81 kB) - 18.07.2011 11:42:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP305_zaveryStan.pdf (140 kB) - 18.07.2011 11:43:13
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: