Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP440
Název záměru: Plavební komora Praha - Staré Město
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMalá Strana
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSmíchov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.08.2017 16:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
IČ oznamovatele: 67981801
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.04.2014
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: MZP440_oznameni.zip (87258 kB) - 07.04.2014 08:08:10
Informace o oznámení: MZP440_infOznam.pdf (203 kB) - 07.04.2014 08:08:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MZP440_zjistovaci.zip (1841 kB) - 09.06.2014 12:18:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP440_infZjistovaci.pdf (153 kB) - 09.06.2014 12:18:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obrdlík Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2016
Text dokumentace: MZP440_dokumentace.pdf (18276 kB) - 23.06.2016 15:53:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: příloha
MZP440_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (168719 kB) - 23.06.2016 15:53:44
Informace o dokumentaci: MZP440_infDokumentace.pdf (191 kB) - 23.06.2016 15:48:23
Vrácení dokumentace: MZP440_vraceni.zip (3931 kB) - 03.10.2016 11:46:09
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2017
Text posudku: MZP440_posudek.zip (27307 kB) - 24.01.2017 09:20:04
Informace o posudku: MZP440_infPosudek.pdf (189 kB) - 24.01.2017 09:20:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP440_inf1VP.pdf (146 kB) - 21.02.2017 11:27:51
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP440_zapis1VP.pdf (208 kB) - 04.08.2017 16:04:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP440_zaveryStan.pdf (809 kB) - 04.08.2017 16:06:03
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: