Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP468
Název záměru: NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaMariánské Hory
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
IČO oznamovatele: 49356089
Datum a čas posledních úprav: 06.03.2017 14:40
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2016
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: MZP468_oznameni.zip (18108 kB) - 23.03.2016 14:55:03
Informace o oznámení: MZP468_infOznam.pdf (195 kB) - 23.03.2016 14:55:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: MZP468_zjistovaci.zip (10184 kB) - 11.08.2016 14:13:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.10.2016
Text dokumentace: MZP468_dokumentace.zip (48632 kB) - 14.09.2016 13:36:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP468_infDokumentace.pdf (123 kB) - 14.09.2016 13:36:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.01.2017
Text posudku: MZP468_posudek.pdf (1001 kB) - 09.12.2016 09:01:26
Informace o posudku: MZP468_infPosudek.pdf (197 kB) - 09.12.2016 09:01:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP468_inf1VP.pdf (152 kB) - 05.01.2017 09:51:23
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP468_zapis1VP.pdf (206 kB) - 06.03.2017 14:39:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP468_zaveryStan.pdf (565 kB) - 06.03.2017 14:40:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: