Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK735
Název záměru: Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovRozstáníRozstání pod Kojálem
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.09.2016 13:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PEDOP s.r.o., Lipovec 18, 679 15, okres Blansko
IČ oznamovatele: 25582411
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: OLK735_oznameni.zip (95526 kB) - 30.03.2015 17:46:09
Informace o oznámení: OLK735_infOznam.pdf (237 kB) - 30.03.2015 17:46:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK735_zjistovaci.zip (6201 kB) - 15.05.2015 14:20:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2016
Text dokumentace: OLK735_dokumentace.ZIP (17071 kB) - 15.02.2016 10:51:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK735_infDokumentace.doc (48 kB) - 15.02.2016 10:51:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.08.2016
Text posudku: OLK735_posudek.7z (11810 kB) - 08.07.2016 15:41:15
Informace o posudku: OLK735_infPosudek.doc (49 kB) - 08.07.2016 15:41:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK735_inf1VP.doc (50 kB) - 19.07.2016 13:40:25
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK735_zapis1VP.pdf (291 kB) - 20.09.2016 13:54:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK735_zaveryStan.pdf (750 kB) - 20.09.2016 13:35:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: