Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK845
Název záměru: LD Štvanice - výměna technologie
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/114
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkStaré MěstoHynčice pod Sušinou
Olomoucký krajŠumperkStaré MěstoStříbrnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Oznamovatel: KRALIČÁK s.r.o., Ztracená 269/36, 779 00 Olomouc
IČO oznamovatele: 62302051
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2019 09:38
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc. RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OLK845_oznameni.pdf (17925 kB) - 18.04.2019 09:26:03
Informace o oznámení: OLK845_infOznam.pdf (223 kB) - 18.04.2019 09:26:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OLK845_zjistovaci.pdf (445 kB) - 06.06.2019 09:38:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: