Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK895
Název záměru: Prodejna pro dům a zahradu, ulice Leštinská, Zábřeh na Moravě
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkZábřehZábřeh na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2021 07:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., podfond Alfa, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 75159708
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2021
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OLK895_oznameni.pdf (15179 kB) - 30.09.2021 06:37:46
Informace o oznámení: OLK895_infOznam.pdf (224 kB) - 30.09.2021 06:37:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2021
Datum nabytí právní moci: 10.12.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OLK895_zjistovaci.pdf (309 kB) - 09.11.2021 07:55:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Zábřeh
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: