Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1133
Název záměru: Rozšíření výrobní kapacity závodu společnosti Mepla s.r.o. v Mělníku
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkMělníkMělník
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2015 12:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mepla s.r.o., Strážnická 1518, 27601 Mělník
IČ oznamovatele: 47544309
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.05.2013
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV1133_oznameni.zip (14498 kB) - 23.04.2013 13:08:29
Informace o oznámení: OV1133_infOznam.pdf (162 kB) - 23.04.2013 13:08:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1133_zjistovaci.zip (2633 kB) - 15.07.2013 08:50:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1133_infZjistovaci.pdf (105 kB) - 15.07.2013 08:50:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Mělník
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2013
Text posudku: OV1133_posudek.7z (29012 kB) - 11.11.2013 15:15:37
Informace o posudku: OV1133_infPosudek.pdf (158 kB) - 11.11.2013 15:15:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1133_inf1VP.pdf (162 kB) - 29.01.2014 14:31:17
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1133_zapis1VP.pdf (184 kB) - 29.01.2014 14:31:17
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1133_zaveryStan.zip (815 kB) - 24.09.2015 12:11:23
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Neratovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: