Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4113
Název záměru: Mondi Štětí a.s. - prodloužení vlečky
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceŠtětíŠtětí I
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2013 10:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mondi Štětí a.s., Litoměřická 326/13, 411 08 Štětí
IČ oznamovatele: 26161516
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Zoch Martin Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2013
Text dokumentace: OV4113_dokumentace.pdf (619 kB) - 21.05.2013 13:42:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4113_infDokumentace.doc (42 kB) - 22.05.2013 09:12:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Postbiegl Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2013
Text posudku: OV4113_posudek.pdf (1143 kB) - 01.10.2013 10:46:04
Informace o posudku: OV4113_infPosudek.doc (42 kB) - 01.10.2013 10:46:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4113_zaveryStan.pdf (179 kB) - 06.12.2013 10:20:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: