Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4147
Název záměru: Golf Park Andělská Hora
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryAndělská HoraAndělská Hora
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 20.09.2016 14:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Golf Resort Andělská Hora, a.s., Náměstí Republiky 10068/3, 360 01 Karlovy Vary
IČ oznamovatele: 03967859
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.09.2016
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Doupovské hory
Dotčené EVL: Doupovské hory
Text oznámení záměru: OV4147_oznameni.pdf (2634 kB) - 17.08.2016 10:26:44
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV4147_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1422 kB) - 17.08.2016 10:26:44
Informace o oznámení: OV4147_infOznam.doc (59 kB) - 17.08.2016 10:26:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV4147_zjistovaci.pdf (163 kB) - 20.09.2016 14:48:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4147_infZjistovaci.doc (58 kB) - 20.09.2016 14:48:13
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: