Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7134
Název záměru: Odlakování s rozšířením výroby ARENS Břeclav
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavBřeclav
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2016 13:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Arens Oberflächenfullservice s.r.o., Lidická 141, 690 03 Břeclav
IČ oznamovatele: 27065057
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2015
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7134_oznameni.zip (6635 kB) - 09.10.2015 10:19:14
Informace o oznámení: OV7134_infOznam.pdf (97 kB) - 09.10.2015 10:19:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV7134_zjistovaci.pdf (206 kB) - 12.01.2016 12:14:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.02.2016
Text dokumentace: OV7134_dokumentace.pdf (5726 kB) - 12.01.2016 12:18:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7134_infDokumentace.pdf (85 kB) - 12.01.2016 12:18:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.07.2016
Text posudku: OV7134_posudek.pdf (675 kB) - 21.06.2016 10:13:38
Informace o posudku: OV7134_infPosudek.docx (35 kB) - 21.06.2016 10:13:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7134_zaveryStan.pdf (412 kB) - 28.07.2016 13:33:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: