Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8170
Název záměru: Papírenský stroj PS6
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/5.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkBohutínBohutín nad Moravou
Olomoucký krajŠumperkOlšanyKlášterec
Olomoucký krajŠumperkOlšanyOlšany nad Moravou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2015 09:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OP papírna, s.r.o. Olšany 18 789 62 Olšany
IČO oznamovatele: 25128612
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Šumperk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pozděna Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Zahrádka Jiří RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2015
Text dokumentace: OV8170_dokumentace.zip (42634 kB) - 29.05.2015 10:37:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8170_infDokumentace.pdf (105 kB) - 29.05.2015 10:45:14
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2015
Text posudku: OV8170_posudek.pdf (2144 kB) - 15.09.2015 10:32:17
Informace o posudku: OV8170_infPosudek.pdf (114 kB) - 15.09.2015 10:32:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8170_zaveryStan.pdf (345 kB) - 02.12.2015 09:31:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: