Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8256
Název záměru: Ekologizace Teplárny Přerov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: I/54
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPřerovPřerov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: Mon Feb 04 09:35:00 CET 2019
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
IČ oznamovatele: 45193410
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Oct 22 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Nov 21 00:00:00 CET 2018
Zpracovatel oznámení: Kašpar Alan Mgr.
Text oznámení záměru: OV8256_oznameni.zip (53268 kB) - 16.10.2018 07:56:31
Informace o oznámení: OV8256_infOznam.pdf (91 kB) - 16.10.2018 07:56:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Dec 05 00:00:00 CET 2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV8256_zjistovaci.pdf (205 kB) - 29.11.2018 12:49:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýPřerovMagistrát města Přerova
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kašpar Alan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Feb 11 00:00:00 CET 2019
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Mar 13 00:00:00 CET 2019
Text dokumentace: OV8256_dokumentace.zip (57524 kB) - 04.02.2019 09:33:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8256_infDokumentace.pdf (91 kB) - 04.02.2019 09:35:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: