Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8256
Název záměru: Ekologizace Teplárny Přerov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/54
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPřerovPřerov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Oznamovatel: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
IČO oznamovatele: 45193410
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2019 13:50
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2018
Zpracovatel oznámení: Kašpar Alan Mgr.
Text oznámení záměru: OV8256_oznameni.zip (53268 kB) - 16.10.2018 07:56:31
Informace o oznámení: OV8256_infOznam.pdf (91 kB) - 16.10.2018 07:56:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV8256_zjistovaci.pdf (205 kB) - 29.11.2018 12:49:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýPřerovMagistrát města Přerova
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kašpar Alan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 13.03.2019
Text dokumentace: OV8256_dokumentace.zip (57524 kB) - 04.02.2019 09:33:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8256_infDokumentace.pdf (91 kB) - 04.02.2019 09:35:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír prof. Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8256_posudek.7z (2700 kB) - 13.06.2019 13:50:57
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8256_zaveryStan.pdf (305 kB) - 13.06.2019 13:49:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: