Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9133
Název záměru: Rozšíření areálu POD VYSOKOU HOROU Vrbno Pod Pradědem
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálAndělská HoraAndělská Hora ve Slezsku
Moravskoslezský krajBruntálVrbno pod PradědemVrbno pod Pradědem
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 03.12.2014 10:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ oznamovatele: 62360213
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2013
Zpracovatel oznámení: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV9133_oznameni.zip (107457 kB) - 04.12.2012 15:23:58
Informace o oznámení: OV9133_infOznam.pdf (61 kB) - 04.12.2012 15:19:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9133_zjistovaci.pdf (206 kB) - 03.04.2013 13:15:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9133_infZjistovaci.pdf (100 kB) - 03.04.2013 13:16:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2013
Text dokumentace: OV9133_dokumentace.zip (25554 kB) - 18.10.2013 13:11:27
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9133_prepracovana.7z (3947 kB) - 29.05.2014 12:06:18
Informace o dokumentaci: OV9133_infDokumentace.pdf (59 kB) - 18.10.2013 13:11:49
Vrácení dokumentace: OV9133_vraceni.7z (1756 kB) - 21.01.2014 11:58:34
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tížková Věra RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2014
Text posudku: OV9133_posudek.pdf (2742 kB) - 29.05.2014 12:09:55
Informace o posudku: OV9133_infPosudek.pdf (58 kB) - 29.05.2014 12:10:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9133_inf1VP.pdf (93 kB) - 17.06.2014 16:55:45
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9133_zapis1VP.zip (1048 kB) - 15.08.2014 13:06:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9133_zaveryStan.pdf (244 kB) - 03.12.2014 10:16:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: