Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9152
Název záměru: Navýšení výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech, s.r.o.“
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNošoviceNošovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2015 14:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hyundai Dymos Czech, s.r.o., Nošovice 700/3, 739 51 Nošovice
IČO oznamovatele: 27786161
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2015
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: OV9152_oznameni.7z (31232 kB) - 16.04.2015 08:51:10
Informace o oznámení: OV9152_infOznam.pdf (174 kB) - 16.04.2015 08:51:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV9152_zjistovaci.pdf (205 kB) - 16.06.2015 14:34:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9152_infZjistovaci.pdf (164 kB) - 16.06.2015 14:34:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2015
Text dokumentace: OV9152_dokumentace.zip (51542 kB) - 13.07.2015 07:33:11
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9152_prepracovana.pdf (1249 kB) - 25.09.2015 15:30:54
Informace o dokumentaci: OV9152_infDokumentace.pdf (171 kB) - 13.07.2015 07:38:13
Vrácení dokumentace: OV9152_vraceni.7z (1040 kB) - 27.08.2015 08:17:08
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2015
Text posudku: OV9152_posudek.zip (2844 kB) - 25.09.2015 15:27:46
Informace o posudku: OV9152_infPosudek.pdf (171 kB) - 25.09.2015 15:28:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9152_inf1VP.pdf (162 kB) - 21.10.2015 10:00:58
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9152_zapis1VP.zip (294 kB) - 15.12.2015 14:57:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9152_zaveryStan.pdf (254 kB) - 15.12.2015 14:55:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: