Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK694
Název záměru: Autovrakoviště - Bělá nad Svitavou, navýšení kapacity
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyBělá nad SvitavouBělá nad Svitavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.01.2016 09:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lukáš Lžičař, se sídlem 679 62, Horní Poříčí 116
IČO oznamovatele: 75781409
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.08.2015
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: PAK694_oznameni.pdf (17882 kB) - 07.08.2015 08:30:09
Informace o oznámení: PAK694_infOznam.pdf (1047 kB) - 07.08.2015 08:30:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2015
Datum nabytí právní moci: 03.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK694_zjistovaci.pdf (459 kB) - 11.01.2016 09:20:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: