Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK886
Název záměru: Separační dvůr Chrudim
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrudimChrudim
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2022 10:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČ oznamovatele: 00270211
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2021
Zpracovatel oznámení: Smutný Martin Mgr.
Text oznámení záměru: PAK886_oznameni.zip (16314 kB) - 08.12.2020 14:18:22
Informace o oznámení: PAK886_infOznam.pdf (191 kB) - 08.12.2020 14:18:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PAK886_zjistovaci.zip (2930 kB) - 25.01.2021 12:32:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Smutný Martin Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 15.01.2022
Text dokumentace: PAK886_dokumentace.zip (34910 kB) - 15.12.2021 14:39:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK886_infDokumentace.pdf (243 kB) - 15.12.2021 14:39:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lundáková Ivana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK886_posudek.pdf (1432 kB) - 14.04.2022 10:51:21
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK886_zaveryStan.pdf (468 kB) - 14.04.2022 10:52:33
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: