Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1037
Název záměru: Terminál Malešice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA1037_duvodyUkonceni.pdf (283 kB) - 15.04.2020 18:20:31
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHloubětín
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHrdlořezy
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMalešice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o.
IČO oznamovatele: 27435377
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2020 15:36
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 05.01.2017
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: PHA1037_oznameni.zip (79920 kB) - 16.12.2016 14:05:20
Informace o oznámení: PHA1037_infOznam.pdf (322 kB) - 16.12.2016 14:05:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1037_zjistovaci.zip (23768 kB) - 20.03.2017 09:04:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 10
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2019
Text dokumentace: PHA1037_dokumentace.pdf (142738 kB) - 31.10.2019 14:35:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA1037_infDokumentace.pdf (189 kB) - 31.10.2019 14:35:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA1037_posudek.pdf (1050 kB) - 15.04.2020 18:17:00
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA1037_inf1VP.pdf (282 kB) - 18.12.2019 11:58:32
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA1037_zapis1VP.pdf (1846 kB) - 22.04.2020 15:36:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: