Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1041
Název záměru: Malešice Polygrafická, Praha 10
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Veřejné projednání
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMalešice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: Wed Apr 04 16:46:26 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Polygrafická Development s.r.o., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 01561626
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Jan 12 00:00:00 CET 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Feb 01 00:00:00 CET 2017
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA1041_oznameni.zip (117953 kB) - 12.01.2017 12:55:04
Informace o oznámení: PHA1041_infOznam.pdf (313 kB) - 12.01.2017 12:55:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Tue May 16 00:00:00 CEST 2017
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1041_zjistovaci.zip (9077 kB) - 16.05.2017 14:59:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 10
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Sep 25 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Oct 25 00:00:00 CEST 2017
Text dokumentace: PHA1041_dokumentace.zip (161603 kB) - 25.09.2017 14:14:05
Text přepracované/doplněné dokumentace: PHA1041_prepracovana.zip (175404 kB) - 15.01.2018 12:49:20
Informace o dokumentaci: PHA1041_infDokumentace.zip (437 kB) - 15.01.2018 12:49:20
Vrácení dokumentace: PHA1041_vraceni.pdf (327 kB) - 13.11.2017 16:33:44
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Apr 04 00:00:00 CEST 2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA1041_inf1VP.pdf (373 kB) - 04.04.2018 16:45:54
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: