Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1070
Název záměru: SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k.ú. Ďáblice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA1070_duvodyUkonceni.pdf (275 kB) - 10.08.2022 16:23:46
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaĎáblice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČO oznamovatele: 45809712
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2022 16:23
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 07.05.2018
Zpracovatel oznámení: Šulcová Kateřina, Mgr.
Text oznámení záměru: PHA1070_oznameni.zip (42471 kB) - 05.04.2018 11:16:06
Informace o oznámení: PHA1070_infOznam.zip (347 kB) - 05.04.2018 15:05:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1070_zjistovaci.pdf (493 kB) - 05.06.2018 09:39:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šulcová Kateřina, Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2019
Text dokumentace: PHA1070_dokumentace.zip (166680 kB) - 17.04.2019 13:54:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA1070_infDokumentace.zip (413 kB) - 17.04.2019 13:54:55
Vrácení dokumentace: PHA1070_vraceni.pdf (352 kB) - 26.07.2019 12:12:35
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA1070_inf1VP.pdf (87 kB) - 10.06.2019 17:48:52
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA1070_zapis1VP.pdf (245 kB) - 26.06.2019 11:25:04
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
PHA1070_inf2VP.pdf (313 kB) - 20.06.2019 13:50:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: