Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA154
Název záměru: Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Praha 6 a Praha 7
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBubeneč
Poznámka: Císařský ostrov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Cihelná 4/548, 118 01 Praha 1
IČO oznamovatele: 25656112
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2020 16:15
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kabele Jaroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA154_oznameni.pdf (5787 kB) - 19.07.2005 15:46:54
Informace o oznámení: PHA154_infOznam.pdf (297 kB) - 19.07.2005 15:58:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA154_zjistovaci.pdf (1943 kB) - 02.09.2005 14:00:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA154_posudek.doc (1012 kB) - 19.09.2005 15:49:56
Informace o posudku: PHA154_infPosudek.pdf (195 kB) - 19.09.2005 15:49:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA154_inf1VP.pdf (136 kB) - 29.09.2005 08:14:43
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA154_zapis1VP.doc (337 kB) - 31.10.2005 13:46:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA154_zaveryStan.zip (5878 kB) - 06.08.2015 08:27:58
Prodloužení stanoviska: PHA154_prodlouzeniStan.pdf (525 kB) - 27.01.2020 16:15:45
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: