Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA169
Název záměru: Podzemní garáže na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVinohrady
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2007 12:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9/700, 13583 Praha 3
IČ oznamovatele: 00063517
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA169_oznameni.pdf (3135 kB) - 04.01.2006 16:36:33
Informace o oznámení: PHA169_infOznam.pdf (124 kB) - 04.01.2006 16:36:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA169_zjistovaci.pdf (1055 kB) - 27.03.2006 15:17:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA169_dokumentace.zip (28027 kB) - 03.01.2007 09:35:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA169_infDokumentace.pdf (149 kB) - 03.01.2007 12:13:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA169_posudek.pdf (600 kB) - 15.06.2007 14:36:43
Informace o posudku: PHA169_infPosudek.doc (133 kB) - 15.06.2007 14:36:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA169_inf1VP.pdf (119 kB) - 17.07.2007 10:15:51
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA169_zapis1VP.pdf (1628 kB) - 22.08.2007 16:01:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA169_zaveryStan.pdf (1864 kB) - 03.10.2007 11:00:13
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 3
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: