Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA784
Název záměru: Administrativně-obchodní areál Pankrác a. s., Praha 4
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2020 15:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pankrác a.s, Budějovická 64/5, Praha 4 - Michle
IČ oznamovatele: 60193077
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuk Richard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA784_dokumentace.zip (183634 kB) - 29.03.2012 08:26:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA784_infDokumentace.pdf (176 kB) - 29.03.2012 10:07:36
Vrácení dokumentace: PHA784_vraceni.pdf (977 kB) - 08.12.2011 15:37:58
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2012
Text posudku: PHA784_posudek.zip (13008 kB) - 05.11.2012 15:55:49
Informace o posudku: PHA784_infPosudek.PDF (273 kB) - 05.11.2012 15:56:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA784_inf1VP.PDF (127 kB) - 29.11.2012 15:06:52
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA784_zapis1VP.pdf (3178 kB) - 05.02.2013 13:51:49
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA784_zaveryStan.zip (33486 kB) - 14.09.2015 14:14:15
Prodloužení stanoviska: PHA784_prodlouzeniStan.pdf (363 kB) - 24.11.2020 15:52:51
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: