Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA833
Název záměru: Administrativní centrum Budějovická, Praha 4 - Michle
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Poznámka: Zájmové území se nachází v těsné blízkosti světelně řízené křižovatky Budějovická x Vyskočilova. Vlastní území je vymezeno ulicemi Ješetická, Budějovická a Vyskočilova. Záměr má být umístěn na pozemku parc. č. 310/118 v k. ú. Michle.
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2016 17:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OPAL REAL spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 60202645
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 12.11.2012
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA833_oznameni.zip (50048 kB) - 30.10.2012 11:23:50
Informace o oznámení: PHA833_infOznam.pdf (746 kB) - 22.10.2012 09:59:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA833_zjistovaci.PDF (5840 kB) - 03.01.2013 13:19:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA833_infZjistovaci.PDF (108 kB) - 03.01.2013 13:19:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.08.2013
Text dokumentace: PHA833_dokumentace.pdf (144837 kB) - 24.07.2013 07:37:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA833_infDokumentace.pdf (648 kB) - 24.07.2013 07:37:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.12.2013
Text posudku: PHA833_posudek.pdf (2435 kB) - 20.11.2013 15:34:15
Informace o posudku: PHA833_infPosudek.pdf (228 kB) - 20.11.2013 15:34:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA833_inf1VP.pdf (322 kB) - 10.12.2013 12:53:53
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA833_zapis1VP.pdf (7816 kB) - 17.03.2014 10:10:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA833_zaveryStan.zip (35235 kB) - 27.06.2016 17:25:32
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: