Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA845
Název záměru: NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k. ú. Chodov)
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Starochodovská a.s., Vinohradská 1233/22, 120 00 Praha 2
IČO oznamovatele: 24685852
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2023 16:46
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2013
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: PHA845_oznameni.zip (243192 kB) - 18.12.2012 15:58:01
Informace o oznámení: PHA845_infOznam.PDF (252 kB) - 18.12.2012 11:14:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA845_zjistovaci.PDF (11664 kB) - 16.05.2013 13:22:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA845_infZjistovaci.PDF (114 kB) - 16.05.2013 13:22:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuk Richard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.09.2013
Text dokumentace: PHA845_dokumentace.zip (246404 kB) - 29.08.2013 15:22:05
Text přepracované/doplněné dokumentace: PHA845_prepracovana.pdf (31691 kB) - 06.06.2014 14:31:58
Informace o dokumentaci: PHA845_infDokumentace.PDF (184 kB) - 02.09.2013 15:07:59
Vrácení dokumentace: PHA845_vraceni.pdf (374 kB) - 23.12.2013 16:04:08
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2014
Text posudku: PHA845_posudek.zip (39452 kB) - 06.06.2014 14:37:42
Informace o posudku: PHA845_infPosudek.PDF (337 kB) - 06.06.2014 14:37:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA845_inf1VP.PDF (144 kB) - 30.06.2014 15:58:28
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA845_zapis1VP.pdf (8807 kB) - 14.08.2014 17:44:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA845_zaveryStan.zip (9760 kB) - 31.01.2017 11:10:38
Prodloužení stanoviska: PHA845_prodlouzeniStan.zip (510 kB) - 25.01.2023 16:46:58
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Vzhledem k velikosti souboru byly z příloh vyňaty přílohy H.16.1 (situace širších vztahů) a H.16.39 (varianta 100 - situace širších vztahů) - k nahlédnutí jsou v tištěných formách oznámení na MČ Praha 11 a MHMP