Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA928
Název záměru: Projekt Smíchov, Praha 5
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSmíchov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2015 17:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PKM Development s.r.o., Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1
IČ oznamovatele: 24739138
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2014
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA928_oznameni.zip (98893 kB) - 09.07.2014 15:30:23
Informace o oznámení: PHA928_infOznam.pdf (293 kB) - 09.07.2014 15:31:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA928_zjistovaci.PDF (2804 kB) - 03.10.2014 14:04:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA928_infZjistovaci.PDF (112 kB) - 03.10.2014 14:04:45
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2015
Text dokumentace: PHA928_dokumentace.zip (108720 kB) - 05.01.2015 13:52:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA928_infDokumentace.PDF (271 kB) - 05.01.2015 13:54:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Text posudku: PHA928_posudek.pdf (3316 kB) - 19.06.2015 11:38:24
Informace o posudku: PHA928_infPosudek.pdf (2060 kB) - 19.06.2015 11:36:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA928_inf1VP.pdf (965 kB) - 15.07.2015 17:06:02
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA928_zapis1VP.pdf (682 kB) - 01.09.2015 17:27:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA928_zaveryStan.zip (8135 kB) - 01.09.2015 15:56:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: