Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1911
Název záměru: AMESIDE
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/109;II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: AMESIDE a.s., Dlouhá 13, 110 00 Praha 1
IČO oznamovatele: 24193232
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2020 10:47
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2019
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: PLK1911_oznameni.zip (46621 kB) - 26.06.2019 09:14:34
Informace o oznámení: PLK1911_infOznam.pdf (585 kB) - 26.06.2019 09:14:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1911_zjistovaci.zip (8693 kB) - 27.08.2019 13:56:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1911_infZjistovaci.pdf (371 kB) - 27.08.2019 13:56:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2020
Text dokumentace: PLK1911_dokumentace.zip (74704 kB) - 27.02.2020 08:16:22
Text přepracované/doplněné dokumentace: PLK1911_prepracovana.zip (104499 kB) - 22.07.2020 07:26:59
Informace o dokumentaci: PLK1911_infDokumentace.pdf (591 kB) - 22.07.2020 07:26:59
Vrácení dokumentace: PLK1911_vraceni.pdf (208 kB) - 27.05.2020 16:52:47
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1911_posudek.zip (7383 kB) - 22.12.2020 10:43:37
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2020
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1911_inf1VP.pdf (573 kB) - 09.09.2020 09:46:14
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1911_zapis1VP.pdf (141 kB) - 22.12.2020 10:46:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1911_zaveryStan.pdf (840 kB) - 22.12.2020 10:47:47
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 3
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: