Záměry na území ČR
Kód záměru: STC027
Název záměru: Dostavba výrobního závodu ESSA Czech s.r.o., Úvaly
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východÚvalyÚvaly u Prahy
Příslušný úřad:
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2006 17:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ESSA CZECH spol. s r.o.; Jirenská 1500, 250 82 Úvaly
IČO oznamovatele: 25639641
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC027_oznameni.doc (8663 kB) - 12.08.2002 11:46:32
Informace o oznámení: STC027_infOznam.doc (49 kB) - 12.08.2002 11:46:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC027_zjistovaci.doc (72 kB) - 02.10.2002 14:39:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC027_dokumentace.pdf (2390 kB) - 28.06.2005 12:40:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC027_infDokumentace.doc (53 kB) - 28.06.2005 12:40:36
Vrácení dokumentace: STC027_vraceni.doc (86 kB) - 14.01.2005 12:45:52
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kovář Roman Dr., Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC027_posudek.pdf (727 kB) - 15.09.2005 10:46:33
Informace o posudku: STC027_infPosudek.dot (62 kB) - 15.09.2005 10:46:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC027_inf1VP.doc (59 kB) - 15.09.2005 10:48:23
Zápis z 1. veřejného projednání: STC027_zapis1VP.doc (131 kB) - 14.10.2005 14:46:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC027_zaveryStan.doc (273 kB) - 04.12.2006 17:08:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: