Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1004
Název záměru: Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkMělníkMělník
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.08.2015 07:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České přístavy a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 45274592
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1004_oznameni.PDF (1186 kB) - 02.12.2008 08:57:49
Informace o oznámení: STC1004_infOznam.doc (81 kB) - 02.12.2008 08:57:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1004_zjistovaci.doc (108 kB) - 12.01.2009 07:52:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Novotný Mojmír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1004_dokumentace.zip (12632 kB) - 25.11.2009 20:58:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1004_infDokumentace.doc (75 kB) - 25.11.2009 13:21:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1004_posudek.zip (8279 kB) - 26.03.2010 08:14:17
Informace o posudku: STC1004_infPosudek.doc (77 kB) - 30.03.2010 05:53:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1004_zaveryStan.zip (575 kB) - 07.08.2015 07:45:03
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: