Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1980
Název záměru: GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1980_duvodyUkonceni.pdf (318 kB) - 19.02.2021 08:18:10
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východZdibyZdiby
Poznámka: Veřejné projednání zrušeno - viz oddíl veřejné projednání. V místě záměru bylo provedeno zjišťovací řízení pro Areál Mazda - Zdiby v roce 2006 a vydáno územní rozhodnutí platné do roku 31.12. 2017, pro nyní projednávanou změnu záměru logistické centrum GOODMAN bude provedena změna územního rozhodnutí.
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: Goodman Czech Republic s.r.o., Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1
IČO oznamovatele: 27641180
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2021 08:18
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.05.2016
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1980_oznameni.zip (54457 kB) - 04.04.2016 07:44:35
Informace o oznámení: STC1980_infOznam.zip (60 kB) - 19.04.2016 11:02:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1980_zjistovaci.zip (43404 kB) - 26.05.2016 10:16:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1980_infZjistovaci.pdf (482 kB) - 26.05.2016 10:16:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2018
Text dokumentace: STC1980_dokumentace.zip (277080 kB) - 13.03.2017 10:27:22
Text přepracované/doplněné dokumentace: STC1980_prepracovana.zip (217061 kB) - 05.12.2017 12:55:34
Informace o dokumentaci: STC1980_infDokumentace.doc (71 kB) - 06.12.2017 10:03:09
Vrácení dokumentace: STC1980_vraceni.zip (840 kB) - 05.06.2017 10:40:05
STC1980_vraceni.zip (1746 kB) - 29.01.2018 14:14:33
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1980_inf1VP.zip (1426 kB) - 24.01.2018 12:11:44
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Doplnění informace o zahájení ZŘ - přiměřené posunutí termínů pro vyjádření k oznámení; Obec Zdiby zveřejnila oznámení až 18.4.2016 - viz informace o oznámení.