Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2150
Název záměru: Konečné řešení skládky Lištice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 17:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2018
Text dokumentace: STC2150_dokumentace.zip (19123 kB) - 19.04.2018 08:24:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC2150_infDokumentace.doc (78 kB) - 19.04.2018 08:24:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Beran Pavel Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2150_posudek.pdf (1777 kB) - 01.10.2018 17:29:15
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2150_inf1VP.doc (66 kB) - 21.05.2018 17:48:05
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2150_zapis1VP.doc (194 kB) - 01.10.2018 17:30:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2150_zaveryStan.doc (331 kB) - 01.10.2018 17:31:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: