Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2289
Název záměru: ZTV Slaný sever
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoSlanýSlaný
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2020 13:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Slaný
IČO oznamovatele: 00234877
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 21.05.2020
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Text oznámení záměru: STC2289_oznameni.pdf (37418 kB) - 21.04.2020 10:06:08
Informace o oznámení: STC2289_infOznam.pdf (250 kB) - 21.04.2020 10:06:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2289_zjistovaci.pdf (432 kB) - 08.06.2020 13:24:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: