Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1075
Název záměru: Rozšíření skládky Orlík IV
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínMalšoviceBorek u Děčína
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2020 10:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technické služby Děčín, a.s., Březová 402, 405 01 Děčín III
IČ oznamovatele: 64052257
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2019
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: ULK1075_oznameni.zip (16930 kB) - 28.12.2018 09:01:21
Informace o oznámení: ULK1075_infOznam.zip (198 kB) - 07.01.2019 12:22:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1075_zjistovaci.pdf (286 kB) - 22.02.2019 09:00:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2020
Text dokumentace: ULK1075_dokumentace.pdf (2864 kB) - 19.11.2019 09:39:21
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK1075_prepracovana.zip (6045 kB) - 29.04.2020 10:22:41
Přílohy k dokumentaci: přílohy k dokumentaci
ULK1075_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (31735 kB) - 19.11.2019 09:41:19
Informace o dokumentaci: ULK1075_infDokumentace.zip (545 kB) - 04.05.2020 11:01:10
Vrácení dokumentace: ULK1075_vraceni.pdf (164 kB) - 24.02.2020 16:35:36
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1075_posudek.zip (3952 kB) - 16.07.2020 10:11:16
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK1075_zaveryStan.pdf (350 kB) - 16.07.2020 10:12:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: