Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK190
Název záměru: Rozšíření těžby kaolínu v lokalitě Skytaly, společnosti Kaolín Hlubany, a.s., Podbořany
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyVroutekSkytaly
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2019 12:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kaolín Hlubany, a.s., 441 01 Podbořany
IČ oznamovatele: 48288195
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK190_oznameni.doc (467 kB) - 03.02.2006 13:43:15
Informace o oznámení: ULK190_infOznam.doc (26 kB) - 28.02.2006 10:00:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK190_zjistovaci.pdf (611 kB) - 02.05.2006 06:58:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK190_dokumentace.doc (896 kB) - 22.11.2006 14:10:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK190_infDokumentace.doc (31 kB) - 22.11.2006 14:19:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK190_posudek.doc (552 kB) - 28.02.2007 10:26:59
Informace o posudku: ULK190_infPosudek.doc (31 kB) - 28.02.2007 10:26:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK190_inf1VP.doc (49 kB) - 05.04.2007 13:02:42
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK190_zapis1VP.doc (84 kB) - 02.05.2007 11:51:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK190_zaveryStan.zip (616 kB) - 08.04.2016 15:01:58
Prodloužení stanoviska: ULK190_prodlouzeniStan.pdf (354 kB) - 26.03.2019 12:19:20
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýMostObvodní báňský úřad Most
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: