Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK670
Název záměru: VTE Hájiště
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryPřísečnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2013 12:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Czech Wind Holding, a.s., Pobřežní 297/14, Praha 8, Karlín
IČ oznamovatele: 27567320
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK670_oznameni.pdf (3097 kB) - 16.09.2010 15:49:30
Informace o oznámení: ULK670_infOznam.doc (38 kB) - 17.09.2010 13:46:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK670_zjistovaci.doc (95 kB) - 12.11.2010 13:26:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK670_dokumentace.docx (2516 kB) - 02.01.2012 09:23:38
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK670_prepracovana.zip (3 kB) - 15.08.2012 12:06:18
ULK670_prepracovana.zip (5889 kB) - 15.08.2012 12:57:52
Přílohy k dokumentaci: zveřejnění informace o doplňku dokumentace na ÚD
ULK670_prilohaDokumentaceDOC_1.doc (40 kB) - 17.08.2012 09:09:30
Informace o dokumentaci: ULK670_infDokumentace.doc (39 kB) - 13.01.2012 10:55:14
Vrácení dokumentace: ULK670_vraceni.doc (73 kB) - 07.03.2012 12:43:33
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK670_posudek.docx (903 kB) - 05.12.2012 16:25:06
Informace o posudku: ULK670_infPosudek.doc (42 kB) - 06.02.2013 09:59:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK670_inf1VP.doc (39 kB) - 04.01.2013 13:32:48
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK670_zapis1VP.doc (93 kB) - 06.02.2013 09:52:23
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK670_zaveryStan.doc (252 kB) - 21.03.2013 11:03:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: