Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1224
Název záměru: I/23 Třebíč, obchvat
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčKožichoviceKožichovice
Kraj VysočinaTřebíčStřítežStřítež u Třebíče
Kraj VysočinaTřebíčTřebíčTřebíč
Kraj VysočinaTřebíčTřebíčŘípov
Poznámka: Předložená dokumentace navazuje na závěr zjišťovacího řízení záměru VYS917.
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel:
IČO oznamovatele:
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2024 07:30
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2023
Text dokumentace: VYS1224_dokumentace.zip (25096 kB) - 05.06.2023 08:21:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Vyjádření ÚP
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (17550 kB) - 05.06.2023 08:21:43
Stanovisko Natura 2000
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (192 kB) - 05.06.2023 08:22:00
Situace širších vztahů
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1071 kB) - 05.06.2023 08:22:27
I/23 Třebíč, obchvat - DÚR, IČ - Situace
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (78784 kB) - 05.06.2023 08:23:04
Hlukové studie
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (145977 kB) - 05.06.2023 08:23:29
Rozptylová studie
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (3570 kB) - 05.06.2023 08:23:52
Biologický průzkum
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (9744 kB) - 05.06.2023 08:24:11
Dendrologický průzkum
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (33251 kB) - 05.06.2023 08:24:37
Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (5070 kB) - 05.06.2023 08:25:03
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (376 kB) - 05.06.2023 08:25:27
Hydrotechnické výpočty
VYS1224_prilohaDokumentaceDOC_11.zip (20285 kB) - 05.06.2023 08:25:48
Informace o dokumentaci: VYS1224_infDokumentace.pdf (481 kB) - 05.06.2023 08:26:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obrdlík Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS1224_posudek.pdf (16121 kB) - 17.01.2024 07:30:12
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2024
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS1224_zaveryStan.pdf (828 kB) - 17.01.2024 07:29:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: