Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHC001S
Název koncepce: Změna č.5 územního plánu Litvínovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2021 15:05
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Litvínovice, Litvínovice 39, 370 01 České Budějovice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 06.09.2019
Poznámka: Záměr, který vyvolal potřebu zpracování vyhodnocení vlivů změny ÚP na ŽP, byl ze změny č.4 vyjmut a řešen samostatně ve změně č.5.
Text návrhu zprávy/zadání: JHC001S_navrh_textNavrhu.pdf (220 kB) - 26.01.2021 15:00:35
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHC001S_navrh_textStanoviska.pdf (215 kB) - 26.01.2021 15:00:35
Posuzovatel SEA: Pešková Hana Ing.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): JHC001S_navrh.pdf (802 kB) - 26.01.2021 15:03:17
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHC001S_vyhodnoceni.pdf (2729 kB) - 26.01.2021 15:03:17
Text stanoviska DOSS k návrhu ÚP: JHC001S_navrhStanoviskoDoss.pdf (4396 kB) - 26.01.2021 15:04:34
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.09.2020
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHC001S_stanoviskoSEA.pdf (175 kB) - 26.01.2021 15:05:17
Datum veřejného projednání: 13.11.2020
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: 14.12.2020