Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM412F
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Adamov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2017 10:13
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 28.07.2016
Předkladatel: Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 00279943
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: JHM412F_zprava.zip (7712 kB) - 03.08.2016 09:21:01
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 19.08.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: JHM412F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.doc (105 kB) - 06.09.2016 08:27:29
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2017
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): JHM412F_navrh.pdf (150 kB) - 08.08.2017 11:21:42
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM412F_vyhodnoceni.pdf (1554 kB) - 08.08.2017 11:21:42
Text Hodnocení Natura 2000: JHM412F_Natura.pdf (772 kB) - 08.08.2017 11:21:42
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.10.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM412F_stanoviskoSEA.pdf (534 kB) - 27.10.2017 10:13:39
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: