Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM681F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Ostrov u Macochy
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2019 16:20
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.04.2019
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
IČ předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM681F_zadani.pdf (586 kB) - 25.04.2019 13:57:50
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 22.05.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM681F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (221 kB) - 27.05.2019 16:20:33
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: